jeblad

Minicolumns as a language

John Erling Blad

04/10/19 04/10/19 04/10/19 05/01/19 08/20/20 11/12/20

There are some striking similarities between reasoning systems. Processing in cortical minicolumns and representations in formal languages, both as logic and linguistics, and the form used in mathematical logic. In particular the triplets from semantic web has some striking similarities. There are input vectors representing symbols, functions that relates those input vectors to output vectors, and those output vectors are also symbols. These can be directly compared to the subject–predicate–object expression used in a semantic triple. When trying to implement this in machine learning, and in particular artificial neural networks, the similarities has some very real consequences.

Rate encoded location

John Erling Blad

03/03/19 03/10/19 03/21/19 03/23/19 10/29/19 04/21/20

It is known from grid cells that the place can be encoded as an $N$-tuple of neuronal activities, where the activity of each neuron approximate a cosine function. The set of neurons encode the location over several orders, and forms a reference grid for recall of the location. We can hypothesize that something similar happen in other neural networks, but we don’t really know for sure.

Sikker lagring i «skya»

John Erling Blad

25/07/15

Etter å ha skrevet på kode for fillagring i nettskya og funnet at dette er særdeles usikkert, ble det en diskusjon om hva som er mulig å få til. Skytjenester er på ene siden veldig attraktivt fordi en kan få tilgang til tjenester fra mange steder, samtidig er det en honningkrukke for de som ønsker å snoke i andres gjøren og laden. Det her ble ikke bare et attraktivt problem som trengte en løsning, det ble en utfordring. Det er mulig å få til sikker lagring i nettskya, men problemet er sammensatt og antakelig større enn det en kan nå over som et hobbyprosjekt. Dermed kommer tanken om dette er noe som er egnet for en nettdugnad.

Bruk lenka åpne data

John Erling Blad

14/03/14

De fleste som er litt aktive på tekniske sider på nettet har nok fått med seg frasene åpne data og lenkede data, og kanskje også semantisk web. Disse begrepene er sentrale i en stille revolusjon på nettet. Data som før levde «inni» maskiner og kun ble gjort tilgjengelig i en tekstgraut blir nå gjort tilgjengelig på et vis som er velstrukturert og gjenbrukbart. Hvem er involvert og hvordan skjer dette?

Feilretting på Wikipedia og SNL

John Erling Blad

28/04/11 28/04/11 01/11/19

Utfra den allment brukte (og aksepterte) forklaringen så skal feil forsvinne over tid på Wikipedia og i litt mindre grad på Store Norske Leksikon, eller det som også kalles Norsk Nettleksikon. Dette skjer ikke, feil overlever på Wikipedia, og de overlever mye lengre enn en skulle tro var mulig. Det er mulig å vise hva som skjer ved å modellere prosessen uten bruk av alt for avanserte teknikker.